top of page

העולם היצירתי שלי

ברוכים הבאים לעולם שלי, עולם של אמנות ופילוסופיה שיוצרים שינוי מהותי בעולם.

אני יפית סרנגה, יוצרת בפילוסופיה ובאמנות. המסע הפילוסופי והאמנותי שלי כולל מיזוג ייחודי של אמנות מסורתית, חדשנות דיגיטלית וחקירה פילוסופית. עבודותיי מבקשות לפרום ולאתגר את המרקם המורכב של החברה המודרנית שלנו, במיוחד את מערכת היחסים שלנו עם בעלי החיים.

באמצעות ספרי החדש והאמנות שאני יוצרת הן בציוריי השמן שלי והן באמצעים הדיגיטליים אני שואפת לתקן את הקשרים הנשכחים בין האנושות לבעלי החיים הלא אנושיים, ומעוררת דיאלוג המהדהד אמפתיה, הבנה ושינוי.

  • ספרי החדש, "וחך, אוכל יטעם לו", מציג את מחשבה פילוסופית מרתקת, עמוקה ונוגעת ללב. מעבר לעניין האקדמי, הספר מספק מבט אמיתי ומחאתי לעולם תעשיית בעלי החיים, ומתחיל לשחזר את הקשר האבוד בין האנושות לבעלי החיים הבלתי-אנושיים שלה.

  • ציורי שמן מקוריים שלי משקפים גישה נוספת לעולם הפילוסופי שלי. ציורי שמן מקוריים מהקולקציה המחאתית שלי, נועדו להגיע ללבותיהם של א.נשים, ולזעוק באמצעים חזותיים את השיח המונולוגי שלנו על בעלי החיים. ניתן גם לרכוש רפרודוקציות, שהן הדפסים חתומים באיכות גבוהה.

  • סדרת ה COWS - יצירות דיגיטליות Creative AI - כחלק משאיפה מתמדת לחדשנות אני מפעילה לא רק את יכולותיי האומנותיות והאקדמיות אלא גם את כוחה של הבינה המלאכותית ושל כלים דיגיטליים שונים על מנת להגשים את חזוני האמנותי. הקולקציה הדיגיטלית שלי, עומדת כמגדלור של שינוי, המשקפת את פניה המתפתחים של האמנות והשפעתה על ערכי החברה. האוסף הנוכחי שלה, "COWS" (פרות), הוא שילוב מסקרן של אמנות ופילוסופיה, המגשר על הפער בין הומניזציה וצדק לבעלי חיים.

מעל לכל, המטרה שלי היא ליצור מודעות לסבלם של בעלי החיים ולחולל שינוי. באמצעות עבודותיי אני מבקשת לזרז שינוי פרדיגמה באופן שבו אנו תופסים ומתקשרים עם בעלי החיים והעולם שסביבנו. המחויבות שלי לעורר שינוי אינה מוגבלת רק לאמנות או לכתיבה פילוסופית, אלא מהדהדת בכל פן במסע היצירתי שלי.

אני מזמינה אותך לחקור את העולם שלי, למצוא השראה ואמפטיה, ולצאת לדרך של שינוי.
bottom of page