top of page
#JewishToo

#JewishToo

ציור שמן, גודל הציור: 20X30

 

בלב הקונפליקט הנוכחי בעולם והסבל האנושי, האמנות שלי היא תגובה פנימית למשוא פנים של העולם כלפי יהודים ובעיקר של הקהילה הפמיניסטית בעולם. כיוצרת באמנות ופילוסופיה, העבודה האמנותית שלי אינה מסתכמת בציור אסתטי, אלא זוהי חריטה מוחשית של זעקה נישמתית. 
מלחמת “חרבות ברזל" בישראל היא רקע נוקב ליצירתי הנוכחית, בה באים לידי ביטוי הקונפליקטים הפנימיים והחיצוניים המעצבים את התודעה הקולקטיבית שלנו "#JewishToo” הוא אינו ציור פשוט, זהו נרטיב - מכתב שקט אך חזק לעולם, בו אני מציגה אישה עטויה בדגל ישראל, מבטה הוא מאגר קשוח של סיפורים שלא סופרו, הבעתה משלבת חוסן לאומי יחד עם רגשות של פחד, סבל, צער עמוק וחוסר וודאות. הביקורת משקפת את של כוחן של הנשים בעולם להתנגד לזוועות האלה הזו יחד עם האשמה על אדישותו של העולם לסבלן של נשים יהודיות בפרט. 
הדיוקן "#JewishToo” הוא יראת כבוד והשתתפות עמוקה בסבלן של הנשים היהודיות שסבלו, ועדין בימים אלה, סובלות את הבלתי ניתן לתאר 

 


בימים אלו הדיוקן "JewishToo#" מוצג בגלריית "הקיר הרביעי" בברלין. זהו דיוקן הנושא עמו את כובד ההיסטוריה והתקווה להבנה והזדהות. הוא מייצג את האמונה שלי שאמנות יכולה להיות זרז לשינוי, מדיום שדרכו גם אשה שותקת יכולה לדבר. מול הכחשה גלובלית ולגיטימציה לפחיתות ערך לנשים יהודיות, הציור הזה הוא עמדה מתריסה להכרה והתייחסות מוסרית. מבטה של האישה נושא את עול הדורות, כאב ההווה והתקווה לעתיד טוב יותר.

    ₪2,500.00מחיר
    bottom of page